لیست تمام محصولات

کنسرو تون ماهی در روغن صیدانه
کنسرو تن ماهی در روغن صیدانه

آیا می دانید کنسرو ماهی میتواند جایگزین مناسبی برای ماهی تازه باشد. کنسرو ماهی، دارای همان ارزش های غذایی است و با نظارت بالایی تولید می شود و عاری از هرگونه مواد نگهدارنده می باشد.

ادامه
کنسرو تون ماهی در روغن صیدیران
کنسرو تون ماهی در روغن صیدیران

آیا می دانید کنسرو ماهی میتواند جایگزین مناسبی برای ماهی تازه باشد. کنسرو ماهی، دارای همان ارزش های غذایی است و با نظارت بالایی تولید می شود و عاری از هرگونه مواد نگهدارنده می باشد.

ادامه